Διατροφολογια

Διατροφολογία

Διατροφολογία

Το επάγγελμα του Διατροφολόγου/Διαιτολόγου ανήκει στα επαγγέλματα Υγείας και απαιτεί βαθιές γνώσεις σχετικά με τα τρόφιμα, τη διατροφή, τις δίαιτες, τις παθήσεις που σχετίζονται με την έλλειψη θρεπτικών συστατικών και άλλους τομείς που έχουν να κάνουν με την υγεία και την ευεξία.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης «Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας» εφοδιάζει τον σπουδαστή με ευρύτητα γνώσεων σε αυτούς τους τομείς, ενώ συγχρόνως τον καθιστά ικανό για επιστημονική εξειδίκευση και επαγγελματική εξέλιξη στο τομέα αυτό.

Ένα Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζει και να προτείνει τρόπους διατροφής με σκοπό να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακτήσουν ή να διατηρήσουν την υγεία και την καλή σωματική τους κατάσταση.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής, αποκτά γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες (επαγγεματική συμπεριφορά)
που είναι απαραίτητες ώστε ως διατροφολόγος / διαιτολόγος να:

• διατηρεί αρχείο με τα ιατρικά ιστορικά και τις δίαιτες των πελατών του,
• αξιολογεί και εκτιμά την κατάσταση θρέψης τους με βάση τις σωματομετρικές και εργαστηριακές παραμέτρους,
• καθορίζει την διαιτητική αγωγή και να συντάσσει πρόγραμμα διατροφής,
• παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης των πελατών με επιστημονικές μεθόδους και
• τους εκπαιδεύει ατομικά ή ομαδικά για τη διαμόρφωση μιας σωστής διατροφικής αγωγής.

Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση του δίνει τη δυνατότητα να εργάζεται ως:

• σύμβουλος διατροφής σε μαζικά κέντρα διατροφής(π.χ. Νοσοκομεία, οίκοι ευγηρίας, εστιατόρια,
ξενοδοχεία, ινστιτούτα – κέντρα αδυνατίσματος, αθλητικά κέντρα, βιομηχανίες παρασκευής φαγητών)
• βοηθητικό προσωπικό σε ινστιτούτα – κέντρα αδυνατίσματος.