Τεχνίτης Ψητάς

Tεχνίτης Ψητάς

Τεχνίτης Ψητάς

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ:

• Εργαλεία
• Προετοιμασία της φωτιάς
• Είδη κρέατος-Παρασκευή και προετοιμασία
• Ψητά κρέατα
• Ψητά λαχανικά
• Ψητά τυριά
• Υγιεινή και ασφάλεια