Πρώτες Βοήθειες

 

Πρώτες Βοήθειες


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ά ΒΟΗΘΕΙΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ
Διάρκεια : 4.5 έως 6 Ώρες (1 Ημέρα)
Στο σεμινάριο αυτό διδάσκονται οκτώ βασικές δεξιότητες:

1. Εκτίμηση Επεισοδίου
2. Χρήση Προστατευτικού Μέσου
3. Πρωτογενής Εκτίμηση
4. ΚΑΡΠΑ Ενηλίκου
5. Διαχείρηση Ενήλικα σε κατάσταση Πνιγμού που διατηρεί ή οχι τις αισθήσεις του
6. Διαχείρηση Σοβαρής Αιμορραγίας
7. Διαχείρηση Σοκ
8. Διαχείρηση Τραυματισμού της Σπονδυλικής Στήλης

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ
Διάρκεια : 2.5 έως 3.5 Ώρες (1 Ημέρα)
Στο σεμινάριο αυτό διδάσκονται τέσσερεις βασικές δεξιότητες:
1. ΕκτίμησηΤραυματισμού
2. Εκτίμηση Ασθενείας
3. Επιδέσεις
4. Τοποθέτηση νάρθηκα για εξαρθρώσεις και κατάγματα

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣE ΠΑΙΔΙ & ΒΡΕΦΟΣ
Διάρκεια : 8 έως 9 Ώρες (2 Ημέρες)
Στο σεμινάριο αυτό διδάσκονται δώδεκα βασικές δεξιότητες:
1. Εκτίμηση Επεισοδίου & Χρήση Προστατευτικού Μέσου
2. Πρωτογενής Εκτίμηση
3. ΚΑΡΠΑ σε Παιδί
4. ΚΑΡΠΑ σε Βρέφος
5. Διαχείριση Παιδιού σε κατάσταση Πνιγμού (που διατηρεί τις αισθήσεις του)
6. Διαχείρηση Βρέφους σε κατάσταση Πνιγμού (που διατηρεί τις αισθήσεις του)
7. Διαχείριση Σοβαρής Αιμορραγίας
8. Διαχείριση Σοκ
9. Διαχείριση Τραυματισμού της Σπονδυλικής Στήλης
10. ΕκτίμησηΤραυματισμού
11. Εκτίμηση Ασθενείας
12. Επιδέσεις