Πρακτική Βοτανολογία

Πρακτική Βοτανολογία

Βοτανογνωσία

Mάθε να αναγνωρίζεις τα φυτά & τα βότανa. Βρώσιμα, τοξικά & θεραπευτικά!

Τα Μαθήματα πραγματοποιούνται στην φύση. 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

• Bοτανολόγους
• Εναλλακτικούς Θεραπευτές
• Φυσιάτρους
• Διατροφολόγους
• Όλους όσους αγαπούν την υγιεινή φυσική
διατροφή και εναλλακτική θεραπευτική!

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 4 ΩΡΕΣ